Driving to Whole Foods to get water for $24 ??


I think we should
Anh nghĩ mình nên ’cause it’s gonna be really hard to carry it with no top
Vì sẽ rất khó để bê bình nước này mà không có nắp đậy you know.. that we should go ahead and get one that we can definitely…
Mình nên chọn cai nào mà mình có thể continue to reuse
tái sử dụng được You’re right!
Đúng rồi hen! bla bla bla… Alright, so, the mission right now
Được rồi, vậy là nhiệm vụ bây giờ is go to Whole Food and get some…
là đến siêu thị Whole Food để mua water
nước uống The reason that we pick Whole Food is because they have…
Lý do mà tụi mền chọn siu thị Whole Food là vì họ có Something I’ve never tried which is…like special
một thứ mà mình chưa bao giờ thử, đó là … Alkaline water!
một loại nước uống kiềm Alkaline đặc biệt Have you ever had that water before?
Em đã từng uống loại nước đó bao giờ chưa? Yeah, it’s kinda hard to drink…
Rồi, thật ra nó hơi khó uống Okay, maybe we won’t have that one lol
À, vậy chắc mình sẽ không uống loại nước đó hehe Okay we’ll see! Let’s get to Whole Food
Được rồi, tới đó rồi xem sao! bla bla bla đang nhiều chiện Okay, let’s go!
Băng qua đường nào! Why am I wearing these shoes?
Thế quá nào mà mang đôi hài này rứa? Look at my freaking shoes! OMG
Coi mình đang đôi siu hài gì nè! Trời quơi They have Crocs on it!
Còn có cả chữ Crocs ở trên nữa
*Crocs là hiệu dép nhựa phổ biến ở Mỹ Which one is bigger? Same right?
Cái nào bự hơn ta? Hình như bằng nhay thì phải? Yeah, they’re roughly the same
ừa, trông gần như nhau cả Excuse me… What’s that?
Gì thế? Staff: You’re making a movie…
Đang qua phim hả? No
Không cóa I just film my days for my mom
Tui quay phim về cuộc sống thường ngày để má tui coi Really?
Thiệt không ba? Wow, look at that…
Quoa, nhìn kìa So we have to pay for this thing, right?
Vậy mình phải trả tiền cho cái bình nhựa này phải không? Yeah!
Đúng rùi! K: Do you know how much for that bottle?
(Thím thùng nước đó bao nhiêu không?)
W: How much? (Nhiêu zậy?) 24 bucks (24 đồng)
W: No, it’s not… (không thể nào) OMG (Ôi giồi ôi) We’re not buying that!
Thôi dẹp, khỏi mua!>”

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *